Kierownik

prof. dr hab. inż. Marek Główka

 

 

 

Pracownicy i doktoranci

 

 

 

 

Pracownie i laboratoria

 

Pracownia Dyfraktometrii Monokrystalicznej

Pracownia Dyfraktometrii
Polikrystalicznej

Laboratorium Chemii i Analityki Ciała Stałego

 

 

Główne tematy badawcze

 

Synteza, struktura, aktywność biologiczna
i właściwości związków koordynacyjnych oraz ligandów heteroatomowych

Polimorfizm i nowe formy substancji farmaceutycznych

Efekty elektronowe w związkach zawierających wiązania zdelokalizowane oraz polarne grupy     funkcyjne Charakterystyka materiałów polimerowych oraz katalitycznych metodą XRPD


Zespół Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii kierowany przez prof. Marka Główkę realizuje prace związane z krystalografią i strukturą związków organicznych, nieorganicznych i koordynacyjnych w celu wyjaśnienia ich właściwości lub przebiegu reakcji chemicznych. Stosowane są metody rentgenograficzej analizy strukturalnej, spektroskopowe UV-Vis-IR (w tym spektrofluorymetryczne) i  obliczeniowe. Badane są zależności pomiędzy strukturą a właściwościami i aktywnością biologiczną wybranych związków o potencjalnym zastosowaniu w biologii, medycynie i przemyśle.

 

Centrum CSD

 

 


Na 49. Konwersatorium Krystalograficznym we Wrocławiu (2007)

Opublikowano:  16.12.2020