Polskie opracowania terminologii chemicznej

Chemia ogólna i nieorganiczna

  • Kompendium terminologii chemicznej,  red.  Z. Stasicka i O. Achmatowicz, ZamKor, Kraków 2005. ISBN 83-88830-79-1, [org. ang.Compendium of Chemical Terminology. IUPAC. Blackwell Science, 1997].
  • Nomenklatura związków nieorganicznych. P. A. Dobrowolski, F. Pruchnik. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1988. ISBN 83-04-02692-9  [org. ang. Nomenclature of Inorganic  Chemistry. How to name an inorganic substance. Definitive Rules 1970. Pergamon Press, 1977].
  • Nomenklatura chemii nieorganicznej (zalecenia 1990). K. Dyrek, A. Samotus, Z. Stasicka (red.), Wiad. Chem. Biblioteka, 1998. ISBN 83-229-1879-8.  [org. ang. Nomenclature of Inorganic Chemistry. Recommendations 1990. Blackwell, 1990].

Chemia organiczna

Chemia fizyczna

  • Glosariusz terminów stosowanych w fizycznej chemii organicznej. red. O. Achmatowicz, Zakład Naukowy im, Ossolińskich, Wrocław, 1983. ISBN 83-04-01536-6 [org. ang.Glossary of terms used in physical organic chemistry. Provisional, Pure Appl. Chem., 51, 1725-1801 (1979)]
  • Symbole i terminologia wielkości i jednostek stosowanych w chemii fizycznej. red.Z.R. Grabowski, Zakład Naukowy im, Ossolińskich, Wrocław, 1989. ISBN 83-04-02666-X. [org. ang. Manual of Symbols and Terminology for Physical Quantities and Units. Pure Appl. Chem., 51, 1-41 (1979)]
  • Glosariusz terminów stosowanych w fotochemii. J. Najbar, K. Pigoń, Z. Ruziewicz, J. Zieba, PTChem, 1992. [org. ang. Glossary of Terms Used In Photochemistry (Recommendations 1988). Pure Appl. Chem., 60(7), 1055-1106, 1988.]

Chemia polimerów

Poszczególne rozdziały Kompendium Nomenklatury Makromolekularnej były wcześniej opublikowane oddzielnie:
Rozdział 1: Polimery  31, 176-180 (1986)  [org. ang. Basic Definitions of Terms Relating to Polymers 1974, Pure Appl. Chem. 40(3), 477-491 (1974).]
Rozdział 2: Polimery 31, 213-222 (1986). [org. ang. Stereochemical Definitions and Notations Relating to Polymers (Recommendations 1980), Pure Appl. Chem. 53(3), 733-752 (1981).]
Rozdział 3: Polimery 34, 127-130 (1989); Polimery 34, 176-179 (1989); Polimery 34, 224-227 (1989). [org. ang. Definitions of Terms Relating to Individual Macromolecules, Their Assemblies, and Dilute Polymer Solutions (Recommendations 1988), Pure Appl. Chem. 61(2), 211-241 (1989).]
Rozdział 4: Polimery 38, 137-145 (1993). [org. ang. Definitions of Terms Relating to Crystalline Polymers (Recommendations 1988), Pure Appl. Chem. 61(4), 769-785 (1989).]
Rozdział 7: Polimery 36, 395-397 (1991), Polimery 36, 452-455 (1991); Polimery 37, 38-40 (1992) [org. ang. Source-Based Nomenclature for Copolymers (Recommendations 1985), Pure Appl. Chem. 57(10), 1427-1440 (1985).]
Rozdział 8: Polimery 36, 204-208 (1991). [org. ang. A Classification of Linear Single-Strand Polymers (Recommendations 1988), Pure Appl. Chem. 61(2), 243-254 (1989).]

Chemia analityczna

  • Nomenklatura chromatograficzna. Sekcja wydawnicza IChF PAN 1996, ISBN 83-901844-4-3  [org. ang. Nomenclature for Chromatography. Pure Appl.Chem., 65, 819-872 (1993)].

Krystalografia

Opublikowano  3.01.2018