Materiały w trakcie opracowywania

W ostatnim dziesięcioleciu IUPAC zaktualizował praktycznie wszystkie opracowania dotyczące nomenklatury i terminologii chemicznej, tym samym w zakresie bieżących prac Komisji Terminologii Chemicznej PTChem znajduje się przetłumaczenie i opracowanie zgodnie z normami języka polskiego ponad 5000 stron tekstu. Dlatego też zdecydowano na sukcesywne publikowanie poszczególnych części opracowywanych materiałów, w miarę postępowania prac nad ich tłumaczeniem i uzgadnianiem. Podczas prac nad tłumaczeniem materiały są publikowane w postaci aktualizowanych plików pdf.
Ponieważ otwarty sposób przygotowania poszczególnych pozycji pozwala na edycję w dowolnym momencie, to uprasza się P.T. Państwa Czytelników o nadsyłanie wszystkich nasuwających się uwag i komentarzy, co do ich treści. Będą one cenne dla Komisji i na bieżąco pomogą udoskonalić polską terminologię chemiczną.

IUPAC Compendium of Chemical Terminology - the Gold Book, Version 2.3.2, 2012-08-19.
Tłumaczenie i opracowanie: Komisja Terminologii Chemicznej PTChem

Nomenclature of Inorganic Chemistry, IUPAC Recommendations 2005 (The Red Book), N. G. Connelly, Royal Society of Chemistry (Great Britain, 2005).
Tłumaczenie i opracowanie: Podkomisja Terminologii Chemii Nieorganicznej
Udostępniono pierwotną wersję opracownia w języku polskim

Nomenclature of Organic Chemistry, Recommendations and Preferred Names 2013 (Blue book), Royal Society of Chemistry, 2013, Edited by H A Favre and W H Powell. [ISBN 978-0-85404-182-4]
Tłumaczenie ukończono, tekst udostępniono (w zakładce: Polskie opracowania terminologii chemicznej)
 

Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry (The Green Book), Editors: E Richard Cohen, Tom Cvitas, Jeremy G Frey, Bertil Holström, Kozo Kuchitsu, Roberto Marquardt, Ian Mills, Franco Pavese, Martin Quack, Jüergen Stohner, Herbert L Strauss, Michio Takami, Anders J Thor, RCS Publishing 207, ISBN: 978-0-85404-433-7, eISBN: 978-1-84755-788-9, DOI:10.1039/9781847557889<
Tłumaczenie i opracowanie: Nieprzypisane

Glossary of terms related to kinetics, thermodynamics, and mechanisms of polymerization (IUPAC Recommendations 2008), Pure Appl. Chem., 2008, Vol. 80, No. 10, pp. 2163-2193 Tłumaczenie i opracowanie: Andrzej Duda, Andrzej Dworak, Przemysław Kubisa, Stanisław Słomkowski, Stanisław Penczek (przewidywana publikacja w czasopiśmie Polimery)

Opublikowano  17.03.2017