Skład Komisji Terminologii Chemicznej PTChem

Przewodniczący
Osman Achmatowicz

Wiceprzewodniczący
Rafał Kruszyński

Podkomisja Terminologii Chemii Nieorganicznej
Rafał Kruszyński, przewodniczący podkomisji TChN
Alina Bieńko
Barbara Machura
Jan Grzegorz Małecki
Tomasz Sierański
Elżbieta Wenda

Podkomisja Terminologii Chemii Organicznej
Osman Achmatowicz, przewodniczący podkomisji TChO
Łukasz Albrecht
Piotr Bałczewski
Tomasz Janecki
Barbara Szechner

Podkomisja Terminologii Chemii Analitycznej
Zygfryd Witkiewicz, przewodniczący podkomisji TChA

Podkomisja Terminologii Chemii Polimerów
Stanisław Słomkowski, przewodniczący podkomisji TChP

 

Opublikowano  5.02.2019