Prace doktorskie

 1. Monika Oracz (2015)
            "Nowe postacie stałe substancji czynnej leku baklofen"
 2. Ewelina Czubacka (2014)
            "Synteza i właściwości związków koordynacyjnych litowców z heksametylenotetraminą"
 3. Jakub Wojciechowski (2014)
            "Dyslokacje gęstości elektronowej w kryształach wybranych kwasów i estrów dietylowych kwasów aminofosfonowych"
 4. Tomasz Sierański (2013)
            "Związki koordynacyjne berylowców z wybranymi ligandami N-donorowymi o sztywnej                konformacji"
 5. Michał Błaszczyk (2009)
            "Strukturalne podstawy reaktywności wybranych pochodnych s-triazyny"
 6. Agnieszka Dzierżawska-Majewska (2008)
            "Oddziaływania typu C=O...H-C jako motyw upakowania cząsteczek w kryształach"
 7. Małgorzata Szczesio (2006)
            "Struktura krystaliczna kompleksów gramicydyny D z halogenkami litowców lekkich"
 8. Katarzyna Sowińska (2006)
            "Oddziaływania intra- i intermolekularne w sulfonoamidach zawierających grupę                     benzoilową,  nowych  odmianach polimorficznych sulfamerazyny i sulfasalazyny oraz w           strukturalnych analogach kwasu foliowego"
 9. Agata Trzęsowska-Kruszyńska  (2006)
            "Metoda wartościowości wiązania dla kompleksów lantanowców"
 10. Joanna Bojarska (2005)
            "Struktura kanałów jonowych gramicydyny D w kryształach jej kompleksów z halogenkami           litowców ciężkich"
 11. Rafał Kruszyński (2003)
            "Struktura modyfikowanych cyklofosfazenów"
 12. Lilianna Chęcińska (2003)"
            "Struktura cząsteczek i kryształów nowych pochodnych N, N'- podstawionego                               fosfonylowanego tiomocznika"
 13. Lesław Sieroń (2002)
            "Synteza i struktura nowych kompleksów miedzi(II) z jonami kwasów a, w-dikarboksylowych i           wybranymi ligandami N-donorowymi"
 14. Dariusz Martynowski (2001)
            "Strukturalne uwarunkowania biologicznej aktywności chinolonów i ich cynnolinowych                     analogów"
 15. Waldemar Książek (2000)
            "Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie gęstości elektronowej w związkach                               heteroaromatycznych zawierających azot"
 16. Włodzimierz Czurak (1999)
            "Struktura krystaliczna i molekularna nitrozylowych kompleksów renu"
 17. Andrzej Fruziński (1999)
            "Struktura wybranych arylopiperazyn-ligandów receptora 5-HT1A"
 18. Andrzej Olczak (1997)
            "Struktura a własności aminokwasowych pochodnych 2,6-ksylidyny, analogów lidokainy"
 19. Agnieszka Mrozek (1997)
            "Badania strukturalne pochodnych 1,3,4-tiadiazoli i pochodnych akrydyny jako podstawa           analizy struktura-aktywność"
 20. Zbigniew Tomasz Karczmarzyk (1994)
            "Struktura i konformacja 7,8-dipodstawionych pochodnych teofiliny"
 21. Waldemar Maniukiewicz (1993)
            "Budowa cząsteczek i kryształów wybranych kompleksów miedzi(II) z wielodonorowymi           zasadami Schiffa"
 22. Marek Szczepaniak (1992)
            "Badania strukturalnych uwarunkowań biologicznej agresywności azbestu chryzotylowego"
 23. Iwona Iwanicka (1991)
            "Strukturalne uwarunkowania własności wybranych pochodnych s-triazyny"
 24. Witold Kwiatkowski (1991)
            "Analiza rentgenograficzna i konformacyjna związków o przewidywanym działaniu                    przeciwdrgawkowym"
 25. Wojciech Wolf (1988)
            "Efekty stereoelektronowe w 2-amino-1, 3, 2-dioksafosforinanach, ich tlenkach, siarczkach           i selenkach"

Opublikowano:  22.09.2016 Powered by GetSimple