Seminaria naukowe

2016/2017

 1. Związki koordynacyjne cynku jako efektywne pekursory nanoczastek o zadanej postaci.
  mgr inż. Marcin Świątkowski
 2. Rozwiązywanie probelmów dzięki rozwiązywaniu strutury.
  prof. dr hab. inż. Marek Główka
 3. Czyżby powrót dawnych chrób cywilizayjnych.
  mgr inż. Ida Mazerant-Politowicz
 4. Użytkowanie przystawek niskotemperaturowych.
  dr inż. Andrzej Fruziński
 5. Demonstation Laboratory of Rigaku Oxfrod Diffraction.
  dr inż. Tomasz Sierański, dr inż. Jakub Wojciechowski

2015/2016

 1. Why a chemist need a computer.
  dr inż. Wojciech Płonka (FQS Poland)
 2. Pracownia Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  dr Ewa Żesławska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
 3. Oddziaływania międzycząsteczkowe w modelowych układach N-heterocyklicznych.
  dr inż. Tomasz Sierański

2014/2015

 1. Badania rentgenograficzne historyczych materiałów budowlanych.
  dr inż. Mariusz Hachułka, mgr inż. Sylwia Kałużyńska
 2. Związki koordynacyjne anionów maślanowych i izomaślanowych.
  mgr  Marcin Świątkowski
 3. Chlorooctan miedzi jako prekursor związków koordynacyjnych.
  mgr  Magdalena Dzierżawska
 4. Chemia struktralna związków koordynacyjnych ołowiu.
  mgr inż. Agnieszka Danielewicz
 5. Strukturalne i elektronowe aspekty oddziaływań wewnątrz i miedzycząsteczkowych w związkach organicznych o potencjalnych włąściwościach biologicznych.
  dr hab. Magdalena Małecka (Uniwersytet Łódzki)
 6. Synteza i aktywność przeciwbakteryjna nowych pochodnych azotowych zwiąków heterocyklicznych i ich analogów.
  dr hab. Katarzyna Gobis (Gdański Uniwersytet Medyczny)

2013/2014

 1. Dyslokacje gęstości elektronowej w kryształach wybranych kwasów i estrów dietylowych kwasów aminofosfonowych.
  mgr inż. Jakub Wojciechowski
 2. Panel dyskusyjny: "Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy".
  prof. dr hab. inż. Marek Główka
 3. Nowoczesne materiały funkcjonalne.
  dr Rafał Kruszyński
 4. Moja przygoda z chemią, dlaczego warto być krystalografem.
  prof. dr hab. Zofia Urbańczyk-Lipkowska
 5. Obsługa dyfraktometru monokrystalicznego.
  dr inż. Andrzej Fruziński
 6. Oddziaływania anion-π.
  dr inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska
 7. Panel: polimorfizm w praktyce.
  mgr inż. Karol Sągol (Polpharma SA)
 8. Krystalografia w walce z gruźlicą.
  mgr inż. Sylwia Kałużyńska
 9. Związki koordynacyjne berylowców z wybranymi ligandami o sztywnej konformacji.
  mgr inż. Tomasz Sierański

2012/2013

 1. Synteza i właściwości związków koordynacyjnych litowców.
  mgr inż. Ewelina Czubacka
 2. Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej.
  mgr inż. Jakub Wojciechowski
 3. Kompletność pomiarów dyfraktometrycznych (Bruker APEX-II).
  dr inż. Lesław Sieroń
 4. Struktura wybranych arylopiperazyn.
  dr inż. Małgorzata Szczesio
 5. Zastosowanie inżynierii krystalicznej do otrzymywania monokryształów.
  dr inż. Waldemar Maniukiewicz
 6. Metody krystalizacji.
  mgr inż. Adam Truchlewski
 7. Nowe postacie stałe substancji czynnej leku baklofen.
  mgr inż. Monika Oracz
 8. Żródła promieniowania X stosowane w krystalografii.
  prof. dr hab. Wojciech Wolf
 9. Krystalizacja w przemyśle farmaceutycznym.
  mgr Karol Sągol (Polpharma SA)
 10. Detektory promieniowania Rentgena stosowane w krystalografii.
  prof. dr hab. Wojciech Wolf

2011/2012

 1. Słabe oddziaływania C-H...C(pi) i C,N(pi)...C,N(pi) w pochodnych izoindolu; parametry topologiczne i powierzchnia Hirshfelda.
  dr Lilliana Chęcińska (UŁ)
 2. O naturze wiązania halogenowego.
  dr hab. Marcin Palusiak, prof UŁ (UŁ)
 3. Relacja  ze stażu w Polpharmie.
  mgr inż. Monika Oracz
 4. NMR w roztworach.
  prof. dr hab. Stefan  Jankowski
 5. NMR ciała stałego
  prof. dr hab. Marek Potrzebowski (CBMiM PAN w Łodzi)
 6. Była sobie cząstka elementarna.
  mgr inż. Tomasz Sierański 
 7. Krystalografia wysokociśnieniowa.
  prof. dr hab. Andrzej Katrusiak (UAM w Poznaniu)
 8. Rozkłady prawdopodobieństwa różnic Bijveeta. Krytyczna ocena Shmueliego-Flacka.
  dr inż. Andrzej Olczak
 9. Sprawozdania z realizacji prac doktorskich.
  mgr inż. Tomasz Sierański, mgr inż. Ewelina Czubacka, mgr inż. Monika Oracz,
  mgr inż. Jakub Wojciechowski
 10. Prace doktorskie przed erą komputerów i metod bezpośrednich.
  dr inż. Bogdan Goliński
 11. Panel: dyskusja nad „polityką naukową” Zespołu.
  prof. dr hab. Marek Główka

2010/2011

 1. Metodyka udokładniania gęstości elektronowej w kryształach wybranych pochodnych kwasów aminofosfonowych.
  mgr inż. Jakub Wojciechowski
 2. Problematyczne oddziaływania międzycząsteczkowe.
  dr Rafał Kruszyński
 3. Słabe oddziaływania wodorowe w związkach heterocyklicznych.
  dr inż. Lesław Sieroń
 4. Relacja z konferencji firmy PANalytical.
  dr inż. Waldemar Maniukiewicz
 5. Relacja ze stażu w Cambridge. NKI engineering.
  dr inż. Michał Błaszczyk
 6. Poszukiwanie nowych form znanych substancji o działaniu farmakologicznym.
  mgr inż. Monika Oracz
 7. Metody rozwiązywania struktur makromolekularnych.
  dr inż. Andrzej Olczak
 8. Zastosowanie metod geostatystycznych w analizie konformacyjnej.
  dr inż. Andrzej Fruziński

Opublikowano:  8.09.2017 Powered by GetSimple