Laboratorium Chemii i Analityki Ciała Stałego

Laboratorium wykonuje między innymi następujące rodzaje zleceń:

 • analizy jakościowe i ilościowe próbek stałych (w tym materiałów budowlanych, kompozytów, ceramiki, etc.), ciekłych i gazowych
 • oznaczanie właściwości fizyczych próbek stałych, ciekłych i gazowych (temperatur przemian fazowych, gęstości, przewodnictwa, właciwości optycznych, etc.)
 • oznaczanie tożsamości (w tym tożsamości produktów leczniczych)
 • syntezy związków nieorganicznych, koordynacyjnych i hybrydowych na skalę laboratoryjną (typowo od 1g do 1 kg produktu)
 • syntezy wskaźników analitycznych (typowo od 0.1g do 20 g produktu)
 • pomiary spektroskopowe w zakresie UV-Vis-IR
 • pomiary kalorymetryczne
 • pomiary spektrofluorymetryczne
 • opinie o związkach chemicznych i mieszaninach w opraciu o istniejący stan wiedzy lub o wykonane oznaczenia
 • opracowywanie i walidację procedur analitycznych

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Rafałem Kruszyńskim.


Wybrana aparatura badawcza


Spektrofotometr FTIR-6200 firmy Jasco

     Podstawowe dane techniczne:
 • zakres pomiarowy 10 000 - 20 cm-1
 • rozdzielczość 0,25 cm-1
 • stosunek sygnału do szumu 45 000:1
 • pomiar próbek stałych, ciekłych, gazowych

D5000

Spektrofotometr UV-Vis V660 firmy Jasco

     Podstawowe dane techniczne:
 • zakres pomiarowy 190 - 900 nm
 • rozdzielczość 0,1 nm
 • dokładnośc 0,002 abs
 • pomiar próbek stałych, ciekłych, gazowych
 • pomiary transmisji, odbicia i całkowitego roproszenia

D5000

Spektrofluorymetr FP-6300 firmy Jasco

     Podstawowe dane techniczne:
 • zakres pomiarowy 200 - 900 nm
 • stosunek sygnału do szumu 550:1
 • pomiar próbek stałych, ciekłych, gazowych
 • pomiar widm trójwymiarowych I=f(ex,em)

D5000

Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC200F3 firmy NETZSCH

     Podstawowe dane techniczne:
 • zakres pomiarowy 100 - 873 K
 • szybkość ogrzewania/ chłodzenia 0.001 - 100 K/min
 • dokładność nastawu temperatury: 0,1 K
 • pomiar temperatur i entalpii przemian fazowych
 • pomiar próbek stałych, ciekłych, gazowych 

 

Mikroskop  z podstawką grzewczą

     Podstawowe dane techniczne:
 • Możliwośc wykonywania zdjęć i filmów
 • Zakres temperatury 
 • Minimalny i maksymlany gradient temperatury
 • Obiektyw polaryzacyjny

 

Opublikowano:  11.03.2017 Powered by GetSimple