Aparatura i oferta badawczo-usługowa

Wyposażenie aparaturowe Zespołu to miedzy innymi:

W laboratoriach i pracowniach zespołowych można wykonywać
następujące analizy i zlecenia:


Laboratorium Chemii i Analityki Ciała Stałego

zlecanie analiz
tel. 426313137

 • Analiza jakościowa i ilościowa próbek stałych (w tym materiałów budowlanych, kompozytów, ceramiki, etc.), ciekłych i gazowych.
 • Oznaczanie tożsamości.
 • Synteza związków nieorganicznych, koordynacyjnych i hybrydowych na skalę laboratoryjną.
 • Synteza wskaźników analitycznych.
 • Pomiary spektroskopowe w zakresie UV-Vis-IR.
 • Pomiary kalorymetryczne.
 • Pomiary spektrofluorymetryczne.
 • Opracowywanie i walidacja procedur analitycznych.

Pracownia Dyfraktometrii Monokrystalicznej (SC-XRD)

Kierownik pracowni: dr inż. Andrzej Fruziński

zlecanie analiz
tel. 426313093

 • Precyzyjne wyznaczanie stałych sieciowych komórki elementarnej.
 • Wyznaczenia pełnej struktury krystalicznej wykonywane w zakresie temperatur 90-300 K.

Pracownia Dyfraktometrii Polikrystalicznej (XRPD)

Kierownik pracowni: dr inż. Waldemar Maniukiewicz

zlecanie analiz
tel. 426313115

 • Badania materiałów polikrystalicznych w szerokim zakresie temperatur w komorze reakcyjnej.
 • Badania materiałów polimerowych.

Ponadto doświadczony wieloosobowy zespół chemików, fizyków i krystalografów (w tym 2 samodzielnych pracowników naukowych i 11 doktorów) oferuje również usługi eksperckie w zakresie krystalochemii i krystalofizyki, zwłaszcza rozwiązywanie problemów technologicznych związanych ze stosowaniem fazy stałej.

 

Opublikowano:  11.03.2017 Powered by GetSimple