Tematyka prac doktorskich

Tematyki prowadzonych prac doktorskich dotyczą ogólnie pojętej chemii strukturalnej różnorodnyh grup związków o znaczeniu modelowym i praktycznym (miedzy innymi nowych leków, magnesów cząsteczkowych, związków nielinionych optycznie, nanomateriałów, efektywnych sorbentów czasteczkowych). Tematy prac doktorskich dotyczą zarówno badań czysto strukturalnych, jak i poszukiwania zależności między strukturą krystaliczną i/lub cząsteczkową a zadanymi właściwościami (chemicznymi, biologicznymi, fizykochemicznymi lub fizycznymi), oraz syntezy związków o zadanych właściwościach (metodami klasyczymi, bezrozpuszczalnikowymi, transportu gazowego, etc.).

 

Prace doktorskie wykonane w Zespole

Opublikowano:  3.02.2014 Powered by GetSimple